Jak wygląda czytanie ze zrozumieniem

Jak wygląda czytanie ze zrozumieniem

W szkołach nauczyciele starają się nauczyć wszystkie dzieci czytania ze zrozumieniem. Z czym jest ono związane? Takie czytanie książek opiera się na zapamiętywaniu tekstu, jak i rozumienie jego sensu. Jeśli więc dziecko opanuje taką technikę, to po przeczytani lektury będzie pamiętał całą akcję, która się w niej rezegrała. Dodatkowo zapamięta najważniejszych bohaterów, jak i sens, który chciał przekazać pisać. Właśnie takich informacji chcieliby pozyskać nauczyciele od uczniów, a przedstawiają to w postaci pytań na sprawdzianach dotyczących przeczytanych lektur, książek. Taka technika czytania ze zrozumieniem sprawi, że również książki, z którymi spotykamy się później, będziemy mogli zapamiętywać.

Comments are closed.