Do jakich lektur najczęściej zaglądamy

Do jakich lektur najczęściej zaglądamy

Pytamy się młodych osób, z jakimi lekturami polskimi mieli możliwość zapoznać się od deski do deski. Starali się nam przedstawić takie tytuły, jak Quovadis, Ogniem i Mieczem, Krzyżacy, Ludzie Bezdomni, Lalka, jak i jeszcze inne. W ten sposób poświadczyli, że dla nich czytanie książek było czymś bardzo ważny. Na pewno są w stanie o tym powiedzieć również nasi rodzice, wystarczy się tylko o to ich zapytać. Wtedy dowiemy się, że dawniej uczniowie posiadali o wiele większy szacunek do czytania, jak i stosowania się do wszelkich zaleceń nauczycieli. W ten sposób dzieci szybciej się rozwijały pod względem intelektualnym, jak i były gotowe na podejmowanie pewnych wyzwań. Szkoda, że dzisiaj coraz rzadziej uczniowie widzą książki przed oczami.

Comments are closed.